Apostolik itu pengertiannya bagaimana?

Dalam Syahadat Nikea-Konstantinopel (Syahadat Panjang) dikatakan: "Aku percaya akan Gereja